آیین نامه مالکیت معنوی منابع دیجیتالی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
مصوبه شورای داخلی معاونت پژوهش و فناوری مورخ 97/6/21 

کتابخانه های دیجیتال، سازمانهایی هستند که از کارکنان متخصص برای انتخاب و سازماندهی منابع کمک می گیرند. در این کتابخانه، امكانات دسترسی فكری، تفسیر، توزیع و نگهداری بی عیب و نقص منابع مذکور فراهم شده است. کارکنان کتابخانه دیجیتال، اطمینان دارند که آثار دیجیتال گردآوری شده در مجموعه به منظور دسترسی سریع و باصرفه برای استفاده جامعه ای خاص از استفاده کنندگان یا مجموعه ای از چند جامعه در مدت زمان طولانی، پایدار خواهند بود. براین اسا آیین نامه استفاده از کنابع کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی قزوین ، در راستای تحقق یکی اهداف وزارت بهداشت مبنی بر فراهم نمودن زمینه حمایت از حقوق مالکیت منابع دیجیتالی ارائه می گردد.

ماده یک. تعاریف :

مالکیت معنوی: شامل حقوق مرتبط با موارد ذیل است : آثار ادبی، هنری، علمی ، نمایشهای هنرمندان بازیگر،صدای ضبط شده، برنامه رادیویی، اختراعات در کلیه زمینههای فعالیت انسان،کشفیات علمی، طراحیهای صنعتی، عالیم تجاری، عالیم خدماتی، نامهای تجاری و عناوین حمایت در برابر رقابت نامطلوب و سایر حقوقی که ناشی از فعالیت معنوی در قلمرو صنعتی، علمی، ادبی و هنری میباشد.

منابع ديجيتالي: شامل اطلاعاتي است كه در پايگاه‌هاي اطلاعاتي الكترونيكي با حجم بسيار زيادوجود داشته ودرقالب‌هاي چندرسانه‌اي، منابع شنيداري، ويدئو، عكس، متون نوشتاري و انواع مختلفي از مواد اطلاعاتي قابل دسترس است

ماده دو: بر اساس مادۀ 2 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352ش استناد شود که تصریح نموده است: تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهرهبرداری مادی از طریق چاپ افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه بدون اجازۀ صاحب حق ممنوع است.

ماده سه: تکثیر و نسخه برداری از کتب و نشریات و آثار صوتی به منظور استفاده در کارهای مربوط به آموزش یا تحقیقات علمی مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه جنبه انتفاعی نداشته باشد و اجازۀ نسخ هبرداری از آنها قبلاً به تصویب کمیته تالیف و ترجمه و معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه رسیده باشد.

ماده چهار: در کتابخانه دیجیتال دانشگاه، کتابهای فارسی و لاتین شامل موضوعات علوم پزشکی و علوم پایه ی و به طور کلی حوزه ی بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی کشور، فقط با قابلیت خواندن بخشی از متن یا تمام متن و بدون قابلیت پرینت برای تمامی کاربران در محل کتابخانه فراهم می شود.

تبصره: عضای هیات علمی بر اساس درخواست کتبی می تواندد از سطح دسترسی دریافت نسخه نیز بهره مند گردند.

ماده پنج: گزارشهای پژوهشی و پایان نامهها بر طبق قوانین جاری و مكتوب، فقط فصل اول و صفحات مقدماتی در اختیار کاربران عضو قرار داده میشود و چنانچه فرد متقاضی حائز شرایط باشد فقط تا 21 صفحه ی اول متن گزارش یا پایان نامه به منظور آگاهی از پژوهشهای انجام شده و جلوگیری از پژوهشهای تكراری، امكان تهیه پرینت داده م یشود.

تبصره: دانشجویان مقطع PhD با ارائه معرفی نامه از استاد راهنما می توانند درخواست دریافت نسخه کامل حداکثر 5 پایان نامه را ارسال نمایند.

ماده شش: افراد خارج از سازمان که نیاز به استفاده از منابع داشته باشند می توانند با معرفی نامه و ابزارهای الازم و قانونی مثل تعهد حقیقی یا حقوقی به این کتابخانه مراجعه و به منابع مورد نیاز خود در محل کتابخانه دسترسی پیدا کنند.
 

     
 آیین نامه مالکیت معنوی منابع دیجیتالی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0