کتابخانه دیجیتال دانشگاه با همت گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی و همکاری کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه  در سال 1396 راه انداری گردیده است. لذا به منظور اطلاع از کلیه موضوعات این حوزه و ارائه نظرات و پرسش درباره مسائل مربوطه خواهشمند است با مسئولین محترم این کتابخانه تماس حاصل فرمایید.


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0