دوران

لطفا صبر کنید ...

شهرزاد غلامی

رئیس گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی و مسئول کتابخانه دیجیتال دانشگاه

  • تحصيلات : دکترا علم اطلاعات و دانش شناسی

شهرزاد غلامی

رئیس گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی و مسئول کتابخانه دیجیتال دانشگاه

  • تلفن : 028-33357039
  • پست الکترونیکی : sh.gholami@qums.ac.ir

ساره جلالی

کارشناس فناوری اطلاعات

  • تحصيلات : کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات( منابع اطلاعاتی)

ساره جلالی

کارشناس فناوری اطلاعات

  • تلفن : 028-33357039
  • پست الکترونیکی : s.jalali@qums.ac.ir

آی سا ملکی نادنیلوئی

رابط کتابخانه

  • تحصيلات : کارشناسی

آی سا ملکی نادنیلوئی

رابط کتابخانه

  • تلفن : 028-33357039
  • پست الکترونیکی : a.maleki@qums.ac.ir

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0