متون عمومي

                                                فرم نظرسنجی کتابخانه دیجیتال

کاربر گرامی خواهشمند است فرم پیوست شده را به آدرس الکترونیکی centlib.qums.ac.ir ارسال بفرمایید.

سمت علمی:

مقطع تحصیلی:

 

خیلی کم

کم

متوسط

خیلی زیاد

زیاد

1. كتب تخصصي كتابخانه چقدر نياز شما را تامين مي كند؟

2.منابع الكترونيك كتابخانه چقدر نياز شما را تامين مي كند؟

3.کتابهای مرجع کتابخانه تا چه اندازه رضایت شما را فراهم میکند؟

4. جايگزيني كتب و مجلات الكترونيك بجاي انواع چاپي آنها را چقدر مفيد مي دانيد؟

5.چقدر از نحوه سفارش و تامين منابع الکترونیک كتابخانه رضايت داريد؟

6.چقدر راهنماها وعلائم نصب شده بر قفسه ها در یافتن منابع مورد نظرمفید می باشد؟

7.چقدر از نحوه دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی آنلاین (شامل کتاب ها و ژورنالها و ... مشترک دانشگاه)  رضايت داريد؟

8. میزان استفاده از كتابخانه دیجیتال شما جقدر است ؟

9.میزان رضایت از مهارت وا طلاعات شغلی کتابداران کتابخانه چقدر است؟

10. آيا  تسلط و دانش کافی کتابداران به مجموعه ها و منابع اطلاعاتی رضايت داريد؟

11.تا چه اندازه خدمات ارائه شده در کتابخانه رضایت شما را فراهم کرده است. ؟

12.چنانچه پیشنهاد ،نظر یا انتقادی دارید ذکر نمایید.