معرفی
 کتابخانه دیجیتال دانشگاه با همت گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی و همکاری کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه ایجاد گردیده است. لذا به منظور اطلاع از کلیه موضوعات این حوزه و ارائه نظرات و پرسش درباره مسادل مربوطه خواهشمند است با مسئولین محترم این کتابخانه تماس حاصل فرمایید.
رئیس گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی و مسئول کتابخانه دیجیتال دانشگاه
شهرزاد غلامی
شماره تماس: 028 -33357039 داخلی 2665
ادرس پست الکترونیکی: diglib@qums.ac.ir
مهندس  اسدی
کارشناس فناوری اطلاعات و مسئول پورتال کتابخانه دیجیتال