کاربر گرامی، لطفاً فرم زیر را تکمیل نمایید:
سمت علمی
مقطع تحصیلی
1. کتب تخصصی کتابخانه چقدر نیاز شما را تأمین می کند؟
2. منابع الکترونیک کتابخانه چقدر نیاز شما را تأمین می کند؟
3. کتاب های مرجع کتابخانه تا چه اندازه رضایت شما را فراهم می کند؟
4. جایگزینی کتب و مجلات الکترونیک بجای انواع چاپی آنها را چقدر مفید می دانید؟
5. چقدر از نحوه سفارش و تامین منابع الکترونیک کتابخانه رضایت دارید؟
6.چقدر راهنماها و علائم نصب شده بر قفسه ها در یافتن منابع مورد نظر مفید می باشد؟
7. چقدر از نحوه دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی آنلاین (شامل کتاب ها و ژورنال ها و ... مشترک دانشگاه) رضایت دارید؟
8. میزان استفاده از کتابخانه دیجیتال شما چقدر است؟
9. میزان رضایت از مهارت و اطلاعات شغلی کتابداران کتابخانه چقدر است؟
10. آیا تسلط و دانش کافی کتابداران به مجموعه ها و منابع اطلاعاتی رضایت دارید؟
11. تا چه اندازه خدمات ارائه شده در کتابخانه رضایت شما را فراهم کرده است؟
12.چنانچه پیشنهاد ،نظر یا انتقادی دارید ذکر نمایید.
تاریخ 1399/06/29 04:50:22
بيشتر