اخبار اسلایدی
دسترسی آزمایشی (Trial) دانشگاه های علوم پزشکی کشور به مجموعه مجلات دندانپزشکی ناشر EBSCO

1399/2/2 سه‌شنبه

 پیرو مذاکرات و هماهنگی صورت‌گرفته اين مرکز با ناشر EBSCO، دسترسی آزمایشی (Trial) دانشگاه های علوم پزشکی کشور به مجموعه مجلات دندانپزشکی ناشر مذکور از طريق آدرس http://search.ebscohost.com  از این تاریخ به مدت سه ماه فراهم شده اسEBSCO. ، ارائه‌کننده دسترسی به متن کامل مقالات بيش از 290 عنوان مجله معتیر در موضوعات دندانپزشکی و علوم می باشد .

نسخه قابل چاپ