اخبار اسلایدی
11
1397/10/1 شنبه ایجاد امکان دسترسی اینترانت کاربران به سامانه نوپا

مجموعه پایگاه های اطلاعاتی نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران (نوپا) با امکان دسترسی به صورت اینترانت در اختیار کلیه پژوهشگران و علاقه مندان قرار گرفته است. بر این اساس از این پس کلیه کاربران بدون نیاز به اتصال به شبکه اینترنت در پردیس دانشگاه قادر به بهره برداری از داده های موجود در سامانه های نوپا خواهند بود.